Tuesday 25 May 2021

“Als je een kast koopt bij Ikea krijg je niet de hele bouwtekening, maar een montage handleiding”

Hoe kan digitalisering binnen de bouw beter benut worden

Digitalisering wordt ook in de bouw steeds meer en beter toegepast. Een vooruitstrevend bedrijf hierin is Royal HaskoningDHV. Wij spraken met Gijs Joosen, domeinexpert parametrisch ontwerpen en Martin Broere, raadgevend ingenieur bij Royal HaskoningDHV, over hoe digitalisering de bouw verder kan helpen. Lees hieronder hun tips.

Standaardiseer het proces niet het product

Digitalisering is een trend die niet meer weg te denken is, ook binnen de bouw wordt dit steeds meer toegepast. Gijs: “je ziet echt dat de bouw bezig is aan een digitale inhaalslag. Er zijn altijd veel eilandjes binnen de bouw, iedereen is zelf ergens mee bezig. Om tot een goed project te komen is het belangrijk dat zaken wel op elkaar aansluiten. Dankzij de technologie is het mogelijk om kennis met elkaar te verbinden en het proces te optimaliseren.” Martin: “bij zowel Royal HaskoningDHV als Genius Homes ligt  de focus op technologie, hoe kan technologie ons verder helpen? Hierbij kijken we niet naar het product maar naar het proces. Dit standaardiseren we, maar dat wil niet zeggen dat elke woning hetzelfde wordt. Integendeel, elke woning is uniek. Per situatie moeten er zaken doorgerekend worden, zoals het windgebied en de grondconditie van de omgeving waar de woning komt te staan. Zie het als een recept, maar de hoeveelheid van de ingrediënten verandert afhankelijk van wat de klant nodig heeft.”

Neem een voorbeeld aan de werkwijze van een autofabrikant

Toch is nog niet iedereen met deze inhaalslag bezig. Martin heeft ruim 21 jaar bij een traditioneel ingenieursbureau gewerkt. Martin: “Één van de reden voor mijn overstap naar RHDHV was het feit dat ik klaar was met die traditionele manier van werken”. Veel bedrijven binnen de bouw durven deze stap nog niet te maken. Ze maken in feite steeds opnieuw een prototype van een woning of gebouw. Er wordt zelden tijdens of na het project gekeken hoe dingen beter of slimmer hadden gekund. Dat heeft ook te maken met het feit dat je bijna nooit nog een keer in exact hetzelfde bouwteam zit. Dus wordt er niet geëvalueerd.” Volgens Gijs kunnen we ook veel leren van de werkwijze van autofabrikanten. “Eerst maak je een ontwerp, je kijkt op elementniveau en je verbetert dit steeds tot je het juiste ontwerp hebt en dan ga je het produceren. Genius Homes heeft deze werkwijze omarmt, zo hoef je niet steeds het wiel uit te vinden, alleen het juiste proces wat je steeds opnieuw gebruikt, dat is de toekomst.”  

Kijk naar de informatiebehoefte

Zowel Gijs als Martin, zien dat het juist inzetten van de technologie hierin uitkomst biedt. Martin: “digitalisering helpt de efficiëntie te vergroten, fouten te minimaliseren én de kwaliteit te verhogen. Als je het proces goed weet te digitaliseren, wordt de manier van samenwerken uniformer. Gijs vult aan: “het is belangrijk om hierbij goed te kijken naar de informatiebehoefte. We zijn inmiddels al zo ver dat we van de tekentafel naar BIM zijn gegaan. BIM helpt in de transformatie van onze manier van denken. In plaats van een tekening die álle informatie bevat, kunnen we nu veel beter kijken welke informatie voor welke partij belangrijk is.” Gijs neemt Ikea als voorbeeld. “Als je een kast koopt bij Ikea krijg je niet de hele bouwtekening, maar een montage handleiding. Deze bevat de informatie die jij nodig hebt. Dus als er kozijnen ingekocht moeten worden, zorg dan dat de leverancier alleen de informatie krijgt die hij nodig heeft. Martin: “maak de bouw plug and play!”

Gebruik digitalisering voor het analyseren van scenario’s

Dankzij digitalisering is het mogelijk op basis van veel informatie de beste keuzes te maken. Gijs noemt als voorbeeld het nieuwe Feyenoord stadion. “Hier hebben we gebruik gemaakt van parametrisch ontwerpen. Dit houdt in dat als er iets aan het ontwerp wijzigt, met behulp van data en algoritmes automatisch ook alle informatie opnieuw wordt berekend. Wanneer je bijvoorbeeld de opstelling of de afstand van de tribune tot het veld veranderd, berekent de computer opnieuw de positionering van de stoeltjes en de helling van de tribune op basis van de ideale zichtlijn. Ook wordt direct zichtbaar wat het effect is op de dakconstructie, en hoeveel meer of minder staal er nodig is. Zo kunnen we voor aanvang van het bouwen, diverse scenario’s doorrekenen en voor de beste optie gaan”.

Ook maatwerk is te standaardiseren

Gijs heeft als architect bij ONL (Oosterhuis_Lénárd) gewerkt aan de totstandkoming van de geluidswal en tevens showroom van Louwman exclusive langs de A2. “Vanwege de gebogen vorm van de constructie, moest elke component dat die hier gebruikt is een andere afmeting hebben. Dit leek een enorme klus. We zijn toen achteruit gaan redeneren, wat is er aan informatie nodig om te krijgen wat we nodig hebben. De tekeningen zijn omgezet naar tabellen, elk component kreeg een uniek nummer. Uiteindelijk hebben we bij een massastaalproducent, via een gestandaardiseerd proces, maatwerk kunnen maken. Ook voor de woningbouw is dit mogelijk. Door het meer te gaan zien als productontwikkeling krijg je meer grip op het proces en kan je hier de juiste sturing aangeven.”    

Benut de kennis van generatie Y

Met name bewustwording is een trend die beide heren nu zien. Gijs: “de techniek bestaat al veel langer, maar je ziet nu dat bedrijven binnen de bouw deze steeds meer gaan gebruiken. Wat daarbij ook helpt is generatie Y die nu op de arbeidsmarkt komt. Zij zijn veel digitaler onderlegd, vroeger leerde niemand binnen een bouw opleiding programmeren. Iedere student die nu van de TU komt heeft deze kennis, ook dit gaat zorgen voor de kentering.”

Privacyverklaring